TV-inspektion

Thy Kloak tilbyder TV-inspektion, der er en avanceret teknologi til at filme kloakledninger indvendigt.

TV-inspektion er relevant, hvis der opstår akutte fejl eller skader på kloakledninger. Men inspektionen kan også bruges til at skabe sig et overblik over et gammelt kloaknet med henblik på en total kloakrenovering og dermed forebyggelse af alvorlige skader og sammenbrud.

Ved hjælp af TV-inspektionen har vi mulighed for at analysere de aktuelle forhold i rørsystemet og konstatere, hvilken skade vi har med at gøre – og hvor udbredt den er. Ved at se på optagelserne kan vi hurtigt på et kvalificeret grundlag vejlede dig som kunde om installationens status og hvilke løsningsmuligheder, der kan komme på tale. Undersøgelsen sparer et stort gravearbejde, og ofte kan vi helt undgå at grave for at udbedre en skade.

Der kan være forskellige årsager til skader eller tilstopning af kloakledninger. Skadedyr, sammenstyrtning, indgroede rødder, fedt eller affald.

TV-inspektion kan afgøre, hvilken indsats der kræves for at forebygge yderligere skader.

Kameraets registreringer dokumenteres i en TV-rapport, der kan bruges som bilag til myndighedsbehandling eller ved anmeldelse af skader til et forsikringsselskab.

TV-rapporten kan også danne grundlag for en fuld renoveringsplan for kloaknettet.

Thy Kloak samarbejder med forsikringsselskaber i relation til dokumentation af skader på kloakrør.