Småopgaver

Thy Kloak kan bestilles til mindre gravearbejde for private. Det kan være fjernelse af en hæk, opgravning af grøfter eller spuling af afløbsrør - eventuelt med minispuler.